Trojan Marinex

Su Arıtımı & UV Teknolojisi Uzmanlığı

Balast suyu arıtma pazarına girmeden önce; araştırma, geliştirme, yaratma ve yeniden yaratmaya on yıldan daha fazla zamanımızı harcadık. Bu süre zarfında, oksitleyici ve oksitleyici olmayan yöntemleri inceledik ve her birinin çeşitli yararlarını ve gizli tehlikelerini tespit ettik. Bilim adamlarımız ve mühendislerimiz, Kanada’daki ve yurtdışındaki üniversitelerde bilim adamları da dahil olmak üzere uluslararası uzman toplulukları ile işbirliği yaptı.

Katkımız yalnızca balast suyu tahliyesinde istilacı türleri zararsız hale dönüştüren (kimyasalsız) temiz teknoloji geliştirmek değil, aynı zamanda esas katkımız balast suyundaki mevcut türlerin doğasının anlaşılmasına, arıtma işlemine duyarlılığına, yaşama kabiliyetlerine karşı eylem mekanizmalarına ve etkinlik ve uygunluğun belirlenebileceği laboratuar metodolojisine katkıda bulunmaktır.

Aşırı Koşullarda Test Edildi & Kanıtlandı

Kıyaslanamaz bir güvenilirlilik sağlamak için bütünlük, verimlilik ve hızlandırılmış ömür testleri uyguladık. Hak edilen güvence ve gönül rahatlığı sağlamak için zorlu su ve deniz çamuru yorucu karışımı kullanarak filtrasyonumuzun limitlerini zorladık.

Yeniliklere Sezgisel Yaklaşım

Piyasadaki filtrelerin yetersizliğini tanımlayarak ve belirli kilit özellikleri arıtarak endüstri lideri filtre yüzey alanı, sert deniz yapısı ve optimize edilmiş otomatik geri yıkama işlemi ile çözümümüzü özelleştirdik ve mühendisliğini yaptık.

Daha Geniş Filtre Yüzey Alanı

 • İstenilen debide kesintisiz operasyon
 • Filtrenin tamamen tıkanma riskini azaltır
 • Filtre üzerinde daha az gerilim
 • Kıvrılan organizmaların sıkışmaz

Lengthened Filter Element

 32 Mikron Filtre Elemanı

 • İç ve dış destek yapıları ile güçlendirilmiştir
 • Premium dubleks paslanmaz çelikten imal edilmiştir
 • Daha Geniş Filtre Yüzey Alanı, bir kalite kontrollü tesis içerisinde özenle monte edilir


Otomatik Geri Yıkama

 • Filtre elemanları üzerindeki gerilmeyi azaltır
 • Bir üst model balast suyu pompaları ya da yeni balast suyu pompaları kurulumu ihtiyacını azaltır
 • Her bir filtre elemanının temiz olup olmadığını algılar ve buna göre geri basıncı ayarlar


Nasıl Çalışıyor

 • Filtre yıkama kolları, filtre elemanını kaplar
 • Akış tersine döner, temiz su filtre elemanına doğru akar
 • Birikinti ve ters yıkama suyu boşaltılır
 • Filtre yıkama kolları bir sonraki filtre elemanına döner ve prosedür tekrarlanır

ULTRAVIYOLE İLETİMİ (UVT)

Ultraviyole ışınları (UV), sistemin en yüksek standartlara uygun olarak mühendisliği yapıldığı sürece oldukça tortulu balast suyunu dahi arıtabilir.
Ne yazık ki UV’nin kalitesi düşük suyu arıtma kapasitesi hakkında yanlış düşünceler devam etmektedir. Bununla birlikte, atık suyun arıtılması için UV dezenfeksiyonundan faydalanılması hakkında uzun bir kayıt geçmişi vardır ve çoğu durumda atık su balast suyuna göre daha düşük kalitede ve daha düşük UV iletimine sahiptir.

UV İletimi (UVT) Nedir?

UV systems not designed for poor water qualities will have dark zones.

UVT, suya giren ışığın sudan çıkan ışığa oranıdır. Basitçe bahsetmek gerekir ise yüksek UVT’ye (örneğin %90) sahip su, göreceli olarak daha temizdir ve arıtmaya çalıştığınız organizmalara daha fazla UV ışınının ulaşmasına müsaade eder. Su kalitesi düştükçe UVT azalır (örneğin %50) ve sonuçta nüfuz eden ve arıtım sağlayan UV ışınlarının miktarını azaltır.

Her Liman Farklıdır

Gemileriniz dünyada nerede işliyorsa işlesin – temiz deniz suyu ya da bulanık tatlı su olsun – balast suyu arıtma sisteminizin mutlaka çalışması gerekir ve bildiğiniz üzere su kalitesi limandan limana ve günden güne değişiklik gösterir.

Water quality varies from port to port.

Kullanılan balast suyu teknolojisinin türüne bağlı olarak farklı su kalitesi parametreleri oldukça önem kazanmaktadır. Elektro-klorlama sistemleri için suyun tuzluluk miktarı, sıcaklığı ve organik içeriği, sistemin genel etkinliği üzerinde çarpıcı bir etkiye sahip olacaktır. UV sistemleri için UVT, sistemin etkinliğini etkileyen en önemli parametredir.

Yüksek UVT Değeri, Sistem’in Uygulanabilirliğini Sınırlar

Karaya uygun olarak dizayn edilmiş bir UV sistemi (yani, %85 UVT ile içme suyu arıtmak üzere dizayn edilmiş) kullanan geleneksel bir balast suyu arıtma sistemi, düşük UVT’de (örneğin %50) aynı arıtma performansını sağlayamayacaktır. Aynı seviyede bir performans sağlayabilmesi için daha fazla ekipmana ihtiyaç duyulacaktır ve daha fazla ekipman demek güç harcamının ve yer gereksiniminin artması demektir.

A high UVT value limits system applicability.

Birçok mevcut IMO Tip Onaylı sistem, daha yüksek berraklık derecesindeki suda (yüksek UVT) test edilmiştir. Bahse konu bu sistemlere USCG yönetmelikleri uyarınca test edilenden daha düşük berraklıktaki suları arıtmak için onay verilmeyeceği beklenmektedir. UVT değeri Tip Onay sertifikasında belirtilecektir ve sistemin daha düşük su kalitesinde uygulanabilirliği önemli ölçüde sınırlandırılacaktır. Bunlara ek olarak alarmlar balast suyunun UVT değeri test edilen minimum değerin altına düştüğünde her zaman ekipman izleme günlüğüne kaydedilecektir. Birden çok alarm olması ise Liman Devleti Kontrolleri’nde büyük ölçüde dikkat çekecektir. Riskinizi azaltmanın en iyi yolu düşük UVT değerlerinde test edilen balast suyu arıtma sistemi kullanmaktır.

UVT Mitini Ortadan Kaldırma

Trojan Marinex BWT (Balast Suyu Arıtma) sistemi, tam debi koşulları altında endüstrideki en düşük UVT değerlerinden birine göre test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu, UV’nin en düşük su kalitede kullanılamayacağı mitini ortadan kaldırmaktadır.

 

THE MARITIME HOUSE

The Maritime House; Esko Marine, Alpha Marine Consulting Turkey ve Nexus Maritime İstanbul firmalarına ev sahipliği yapan Türkiye’de kurulmuş benzersiz bir denizcilik danışmanlığı firmasıdır.


The Maritime House, Ağaoğlu My Office Lale Sok. No:1 Kat:13 Daire:54 Ataşehir, 34746 İstanbul/ Türkiye