CR Ocean Engineering

MARPOL KURALLARI GEREĞİNCE, CR OCEAN ENGINEERING EGZOZ GAZI YIKAMA SİSTEMLERİ

%0,5 Ultra Düşük Kükürt oranlı denizcilik yakıtları kullanımı 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır !!!

CR Ocean Engineering Marin Egzoz Gazı Yıkama Sistemi kuruluysa, gemi sahipleri emisyonlarının MARPOL’a uygun olduğunu bilerek ve uzun periyotlar boyunca Ultra Düşük Kükürt oranlı yakıt kullanımında karşılaşılan makinelerinin ciddi bakım sorunları ile karşı karşıya kalmayacağına emin olarak çok daha ucuz olan Yüksek Sülfür yakıtı yakmaya devam edebilirler….

Marine Egzoz Gaz Yıkama sistem dizaynı, CROE tarafından geçtiğimiz 60 yıl içerisinde geliştirilen tasarımların en etkini ile deniz işletmeciliği / deniz endüstrisinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusundaki CR anlayışını birleştirmektedir. CR anlayışı ise küçük kaplama alanı ve mevcut yapılar üzerinde retrofit kolaylığı ihtiyacını; yüksek güvenilirlik ve yüksek, risksiz etkinlik ihtiyacını; stabilite hesaplarına olan etkiyi en aza indirgemek için yüksek seviyelerde ağırlığın azaltılması ihtiyacını; su sirkülasyonunu azaltma ve ilgili pompanın elektrik kullanımını azaltma ihtiyacını; egzoz gazının bir baypas hattı ekleme zorunluluğu olmadan karışıklık yaratmaksızın ve yıkama ünitesinin bütünlüğü hususunda endişe edilmeksizin egzoz gazının yıkama ünitesinden geçmesine olanak sağlanması ihtiyacını; belirli bir rotayı daha doğru bir şekilde belirlemek için geçerli farklı konfigürasyonlara olan ihtiyacı içermektedir.

Tüm bu ihtiyaçları/istekleri karşılayabilmek için CR marine egzoz gaz yıkama sistemi Marpol Uyumluluğu’nu karşılamak üzere dizayn edilmiş aşağıdaki özellikleri içermektedir;

Yukarı doğru direkt akış sağlayacak alttan giriş tasarımı ve makine egzoz gaz borusunun basitleştirilmesi. Bu gerekli yer ihtiyacını en aza indirir ve mevcut yapılar üzerinde daha az modifikasyon ile daha kolay kurulmasını sağlar.

Makinaya su geri akışı olasılığını en aza indirmek üzere stratejik olarak konfigüre edilmiş egzoz gaz girişi ve yıkama ünitesi dreyni.

Daha yüksek seviyelerde ağırlığı azaltmak ve stabiliteyi iyileştirmek için sirkülasyon suyunun yıkama tankının altından daha alçak seviyedeki ayrı bir tanka gönderilmesi. Bu konfigürasyon, ayrıca giriş ve dreyn konfigürasyonu ile uyumlu çalışarak suyun makineye olan potansiyel geri akışını azaltır.

Sistemin ömrünü uzatmak için kullanılan tüm metlik yapılar (dahili ve harici) ve egzoz gazının henüz yıkama işleminin gerekli olmadığı dünya bölgelerinde yıkama sisteminden “kuru koşullarda” ve “baypassız olarak” hareket etmesine olanak sağlamak. Baypassız olabilme kapasitesi komplike baypas borulaması, valfleri ve kontrolleri nedeni ile yıkama ünitesinin etrafında ihtiyaç duyulan alanı azaltır. Tüm bunlar gemide kurulumu kolaylaştırarak yıkama sistemi için ihtiyaç duyulan alanın boyutlarını küçültür ve kurulum masraflarını azaltır. Bunlara ek olarak, aynı zamanda komple sistemin çevrimiçi güvenilirliğini de arttırır.

Bazı yıkama tasarımlarıyla ilişkili tipik pompalama maliyetlerinden tasarruf etmek amacı ile daha düşük sıvı akışlarında temas alanını arttırmak için özel olarak tasarlanmış tescilli salmastra kullanımı. Tescilli salmastra, hem ıslak hem de kuru modlarda sistemin genel ses sönümlemesinin bir parçası olarak da tasarlanmıştır.

Tekli makine veya çoklu akış operasyonları için tasarlanan CR CR marine egzoz gaz yıkama sisteminin konfigüre edilmesi

CR marin egzoz gaz yıkama sistemi karar verme sürecinde maksimum esneklik sağlaması açısından Açık Çevrim Dizaynı, Kapalı Çevrim Dizaynı ve Hibrid Dizayn’ında mevcuttur. Size en uygun olanı seçmenize yardım edelim.

CR yıkama sisteminin geminize kurulum kararınıza yardımcı olmak için çok rekabetçi fiyatlar sağlanacaktır. 60 yılı aşkın süredir CR teknoloji gelişiminin bu yeni yıkama endüstrisine getiren CR’nin kompakt kule dizaynındaki geniş deneyimleri kullanılarak CR Ocean Engineering’in kompakt-kule-tabanlı bir deniz sistemi tasarlamasına olanak sağladı. Kompakt Klue Islak Yıkama Sistemi, MARPOL’ün Ek VI’ına göre talep edilen ultra yüksek giderme verimliliği için idealdir. CR’nin gücü mühendislik uzmanlığında yatmaktadır ve bu tasarımın altında yatan ilkeler iyi kurulmuş olmasına rağmen %99,99+’lık verimlilik ancak sızdırmazlık tipine, boyutuna, salmastra yatak yüksekliğine ve sıvıdan gaza geri dönüşüm oranına uygun seçimle sağlanabilmektedir. CR kimya mühendisleri, marin egzoz gazı yıkayıcılarını her bir zorlayıcı gerekliliğe uyarlamak adına derin bilgi birikimine sahiptir.

scrubber-croceanengineering

Ayrıca, CR marin egzoz gaz yıkama sistemi’nde daha yüksek partiküllerin azaltımı YÜKSEK ENERJİ VENTÜRİ girişi ile mümkündür. CR OCEAN ENGINEERING ’in Yüksek Enerji Ventüri girişi 0,5 ve 3 mikron arasındaki küçük parçacıkların yakalanması için idealdir. Kurulumun başarısı, ünitelerin tasarımında yer alan mühendislik uzmanlığına bağlı olacaktır. CR mühendisleri, endüstride bulunması güç bir uzmanlık seviyesine ve eşsiz nitelikte bir deneyim derinliğine sahiptir.

YÜKSEK ENERJİ VENTÜRİ YIKAMA SİSTEMİ

CR egzoz gaz yıkama sistemleri çeşitli çaplarda, yüksekliklerde ve malzemede mevcut olduğundan gemide kurulumunda yer alan kısıtlamalara çok uygundur. CR mühendislik ekipleri, gaz yıkama sistemleri inceliklerini çok iyi bilmektedir ve deniz endüstrisinin tipik olmayan dizayn gereksinimlerini karşılamak için benzersiz bir şekilde hazırlanmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz: marine@eskomarine.com.tr

HighEnergyVentury

THE MARITIME HOUSE

The Maritime House; Esko Marine, Alpha Marine Consulting Turkey ve Nexus Maritime İstanbul firmalarına ev sahipliği yapan Türkiye’de kurulmuş benzersiz bir denizcilik danışmanlığı firmasıdır.


The Maritime House, Ağaoğlu My Office Lale Sok. No:1 Kat:13 Daire:54 Ataşehir, 34746 İstanbul/ Türkiye